logo

NAJWIĘCEJ WYCHOWANKÓW

Najwięcej wychowanków skupiały internaty przy państwowych szkołach na terenach wschodnich (67% ogólnej liczby uczniów w internatach szkolnych na tym terenie), a najmniej na południu (14%). Na terytorium Śląska interna­tów państwowych nie było wcale.Na skutek takiej sytuacji wiele osób musiało w ogóle zrezygnować z nauki w szkole ogólnokształcącej.Opłata za internat (państwowy i niepaństwowy) w końcu lat trzydziestych wahała się w granicach od 10 do 180 zł miesięcznie. Były również 4 internaty bezpłatne, które funkcjonowały przy małych seminariach duchownych o cha­rakterze gimnazjów: w Wilnie (księży misjonarzy), w Marszałkach (księży salezjanów), w Krakowie (księży misjonarzy) oraz w Sandomierzu (kurii biskupiej). W trzech z tych gimnazjów również nauka była bezpłatna.Najtańsze stosunkowo były internaty przy gimnazjach samorządowych (od 25 do 50 zł miesięcznie), natomiast najdroższe — przy gimnazjach pry­watnych (od 100 do 175 zł miesięcznie).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał