logo

NA WYZWOLONYCH TERENACH

Po II wojnie światowej na wyzwalanych kolejno terenach Polski żywo zaczęto interesować się rozwojem burs i internatów. Wiązało się to z organi­zacją szkolnictwa podstawowego i dążeniem do upowszechniania szkolnictwa ponadpodstawowego w Polsce Ludowej. Już w 1944 r. na Zjeździe Dyrektorów Gimnazjów Ogólnokształcących w Lublinie zwrócono się do dyrekcji wszyst­kich szkół ogólnokształcących, aby z pomocą społeczeństwa wyzwolonej ziemi lubelskiej, zorganizowali tam, gdzie to będzie możliwe, internaty dla mło­dzieży szkolnej. Również na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym w 1945 r. w Łodzi akcentowano, iż państwo i związki publiczne powinny organizować sieć inter­natów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał