logo

NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW

W latach trzydziestych liczba burs TSL uległa zmniejszeniu i wynosiła np. w 1935 r. 11, a zamieszki­wało w nich 350 wychowanków. Jednym z powodów występowania tego zjawiska były trudności finansowe TSL wynikające z kryzysu gospodarczego, a także skutki reformy szkolnictwa powodujące likwidację seminariów nau­czycielskich.W latach 1932—1935 zmalała w bursach liczba młodzieży pochodzenia chłopskiego z 40% do 20%.Na podstawie różnych materiałów dotyczących działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej (a przede wszystkim roczników i okresowych sprawozdań, jak również z niektórych danych liczbowych podanych w pracy Z. Turskiej) można przedstawić liczbę burs TSL w latach 1920—1935.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał