logo

LOKALIZACJA INTERNATU

Inter­naty o zbyt dużej liczbie wychowanków utrudniają te procesy, a w przypadkach zatrudnienia nieodpowiedniej kadry przypominają koszary lub co najmniej dobre hotele z pozornym ładem i porządkiem, w których wychowawcy nie kierują procesem wychowawczym, ale pełnią, w dosłownym tego słowa zna­czeniu, dyżury.Jeśli chodzi o lokalizację internatów, to analizowany dokument ministerstwa przewiduje budowanie internatów na działkach szkolnych tak, aby wychowankowie mogli korzystać ze sportowych urządzeń szkolnych, lub wznoszenie ich w miejscach wyodrębnionych z zestawem własnych urządzeń kultury fizycznej i rekreacji. Trudno wyrazić jednoznaczną opinię, który z tych wariantów jest korzystniejszy z punktu widzenia potrzeb internatu. Wymaga to indywidualnych rozstrzygnięć. Decydować powinny walory terenu, istnie­jąca infrastruktura, drogi komunikacyjne do szkoły itp. Praktyka wykazuje, iż lepszą atmosferą wychowawczą można osiągnąć w internatach położonych w pewnym oddaleniu od szkoły i posiadających własne tereny rekreacyjne .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał