logo

Kredyty średnio- i długoterminowe

Przy kredytach średnio- i długoterminowych ocena zdolności kredytowej musi obejmować co najmniej jeden rok poprzedzający udzielenie kredytu oraz kolejne lata aż do całkowitej jego spłaty. Ocena taka winna zwykle zawierać:

  • rachunek wyników czyli projekcję zysku wraz z jego podziałem jako podstawowego miernika zdolności firmy do spłaty kredytu,

  • bilans firmy obrazujący stan i rozwój majątkowy firmy,

  • rachunek przepływów środków pieniężnych pokazujący możli­wość terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami,

  • sprawozdawczy i projektowany rachunek kosztów produkcji. Trzeba również pamiętać, że oprócz planu biznesu zawierającego dobrze przygotowany plan marketingowy i analizę finansową przedsięwzięcia bank wymagał będzie co najmniej dwukrotnego zabezpieczenia kredytu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał