logo

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny – udzielany na zakup środków trwałych i realizację inwestycji gospodarczych.

Z uwagi na okres kredytowania kredyty można podzielić na:

  • krótkoterminowe: okres spłaty do 1 roku,

  • średnioterminowe: okres spłaty do 5 lat,

  • długoterminowe: okres spłaty powyżej 5 lat.

Kredyty krótkoterminowe udzielane są przez banki w następujących formach.

  1. na bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą, inwestycyjną i konsumpcyjną,

  2. krótkoterminowy kredyt płatniczy – udzielany jako doraźna pomoc finansowa w przypadku przejściowego braku środków na pokrycie zobowiązań, z okresem kredytowania do 30 dni i spłatą odsetek po tym terminie; firma musi posiadać w banku rachunek bieżący lub oszczędnościowo-rozliczeniowy; w USA np. przy spłacie do 10 dni stosowane są obniżki stopy oprocentowania,

  3. kredyt dyskontowy – związany z obrotem wekslowym,

  4. kredyt czekowy – udzielany do wysokości ustalonej w umowie na pokrycie czeków rozrachunkowych z gwarancją zapłaty, która zostanie przez bank ściągnięta w przypadku braku środków na rachunku bieżącym kredytobiorcy,

  5. kredyt lombardowy pod zastaw papierów wartościowych (obligacji, akcji weksli, złota, dewiz i innych walorów).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał