logo

Konta ewidencji srodków

Obok podstawowego równania „środki (aktywa) = długi aktywa)” innym bardzo ważnym równaniem w księgowości jest zależność mówiąca, że Debet (Dt) = Credit (Ct), albo używając polskich nazw: Winien (Wn) = Ma (Ma). Dla każdej wpisanej operacji wartość pieniężna pozycji „Winien” musi być równa wartości pieniężnej pozycji „Ma”. Oznacza, że przynajmniej jeden zapis musi być debetowy, gdy inny jest kredytowym. Zapis po stronie debetowej księgowi nazywają również debetowaniem konta lub obciążeniem konta, a zapis po stronie kredytowej kredytowaniem lub uznaniem konta. Zauważ istotną rolę zapisów w rejestrze zakupów lub sprzedaży. Przed rozpoczęciem działalności nie ma żadnych wpisów. W miarę jej rozwoju dokonuje się wpisu każdą transakcji oraz wyników. Wartość pieniężna zapisów po stronie „Winien” wszystkich kont jest równa wartości zapisów po stronie „Ma” wszystkich kont. Oznacza to zapis wszystkiego co ma miejsce w ramach działalności przedsiębiorczej łącznie z datą. Oznacza to również, że skrupulatnie prowadzone zapisy dostarczą dokładnych informacji. Pamiętając o podstawowym równaniu zasoby (aktywa) = długi (pasywa) i stosując zasady księgowości, musisz się teraz nauczyć dokonywać zapisów księgowych, aby określić zmiany w wartości zasobów i długów. Wpis może zwiększyć lub zmniejszyć wartość pieniężną każdej pozycji. Należy pamiętać jakie konta zwiększają się poprzez wpis po stronie Winien, a jakie poprzez wpis po stronie Ma. Konta, które służą do ewidencji środków zwiększają wartość poprzez wpis po stronie Winien, a konta służące do ewidencji długów zwiększają wartość poprzez wpis po stronie Ma.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał