logo

KONIECZNOŚĆ ROZWOJU

Kwestie internatów poruszono w Ustawie o ustroju szkolnym z 11 marca 1932 r. W artykule 43. wymienionej Ustawy czytamy: ,,Dla umożliwienia młodzieży zamiejscowej uczenia się w liceach pedagogicznych i pedagogiach będą przy tych zakładach z reguły organizowane internaty”. Ustawa pomija inne typy szkół, do których dostęp dla młodzieży niezamożnej spoza siedziby szkoły był bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy.’Na konieczność rozwoju internatów zwracano także uwagę na posiedzeniach Państwowej Rady Oświecenia Publicznego i na I Ogólnopolskim Kongresie Dziecka w 1938 r. Problem ten stanowił przedmiot wystąpień Związku Nauczy­cielstwa Polskiego oraz Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Znaj­dował on swoje miejsce również w pracach z dziedziny oświaty i publicystyce.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał