logo

ISTOTNE ZNACZENIE

Istotne znaczenie dla rozwoju internatu mają próby realizacji koncepcji szkół eksperymentujących w Anglii i wiejskich ognisk wychowawczych w Niemczech, a później i w Polsce, Bowiem wszystkie szkoły ekspery­mentujące (dotyczy to także wiejskich ognisk wychowawczych) były zinter- natowane, a ponadto internaty zaczęto traktować jako centralne ogniska wychowawcze. Internat zaczął stanowić ważną, ściśle zintegrowaną ze szkołą instytucję opiekuńczo-wychowawczą, której celem „jest, w przeci­wieństwie do jednostronnego wychowania intelektualnego we współczesnych szkołach, harmonijny i wielostronny rozwój wychowanków, a w szczególności wyrobienie silnego, karnego i moralnego charakteru. Szkoły te wielką wagę przywiązywały do zainteresowania uczniów przyrodą i wdrażania ich do poszanowania ludzkiej pracy”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał