logo

ISTOTNA WAGA

Szczególnie istotną wagę F. Cortez przywiązuje do kadry pedagogicznej m ernatu, pisząc: Nasz internat me potrzebuje istot świętych ani apostołów.Najlepsze zamiary, wzloty najbardziej śmiałe zostaną teorią, jesh personel me jest przygotowany, aby sprostać zadaniu”.Autor wymaga od wychowawcy nie tylko dobrego przygotowania meryto­rycznego, ale również bogatej osobowości i postawy opiekuńczej .Pogląd F. Corteza na jakość kadry pedagogicznej placówek opiekuńczo­-wychowawczych jako głównego czynnika powodzenia pedagogicznego tych placówek wydaje się być najistotniejszy i świadczy zarówno o znajomości specy lki internatu i innych tego typu instytucji wychowawczych, jak i o kon­sekwencji myślenia autora w tym względzie. Prawie trzydzieści lat temu w innej pracy F. Cortez pisał, że wychowawca powinien być: „… czuły na nocny kaszel, na dąsy tego czy tamtego dziecka, zdolny do spojrzenia w głąb małych sumień i właściwej interpretacji zachowania dziecka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał