logo

INTERNATY W ANGLII

W XIX w. powstały w Anglii internatowe szkoły eksperymentalne oparte na różnych, odmiennych koncepcjach pedagogicznych i przyjmujące niejedna­kowe struktury organizacyjne oraz formy i metody pracy. Jedne z nich ekspo­nowały metody pracy dydaktycznej, inne poszukiwały nowych rozwiązań w dziedzinie pracy wychowawczej.W Wielkiej Brytanii utarła się dla nich nazwa progresive schools (,,szkoły eksperymentalne” lub ,,szkoły postępowe”). W polskiej literaturze pedagogicznej informacje na temat pracy niektórych z tych szkół (w Summerhill, Dartington Hall) podaje m. in. J. Konopnicki, natomiast angielski autor, W. A. C. Stewart, obszernie analizując ich kon­cepcje i funkcjonowanie zajął się także kilkoma kwestiami dotyczącymi internatów.W 1963 r. było w Anglii 4036 prywatnych szkół nie podlegających kontroli społecznej i państwowej, do których uczęszczało około 500 tys. ucz- niów\ W 1975 r. było ich 2500. Wśród nich szczególną pozycję zajmowały szkoły typu internatowego tzw. public schools, kształcące i wychowujące elitę społeczną. Te szkoły powstałe w Harrow, Eton, Rugby oraz kolegia w Oksfor­dzie i Cambrydge, wywarły swe piętno na systemie współczesnego wychowania internatowego w Anglii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał