logo

GŁÓWNA IDEA

Główną ideę TBS można odczytać z prze­mówienia prof. S. Małkowskiego, który otwierając obrady Zjazdu, powiedział: „Hasłem Towarzystwa jest niesienie jak najszerszej pomocy jednostkom zdol­nym, wartościowym a niezamożnym…”.Statut Towarzystwa formułował między innymi następujące cele: 1) organizację, budowę i prowadzenie burs, 2) gromadzenie funduszy ze składek członkowskich, udziałów fundatorskich,’ ofiar, darów, zapisów, subwencji i innych źródeł, 3) współdziałanie w zakre­sie tworzenia burs z władzami państwowymi, samorządu terytorialnego i gos­podarczego. Zadania zawarte w statucie TBS i ich realizacja wskazują na kontynuację idei TSL i PMS przede wszystkim w zakresie społecznej funkcji internatów i burs szkolnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał