logo

Franchising – gotowy wzór

Działalność gospodarczą można prowadzić również w oparciu o franchising (licencjonowanie = umowa licencyjna). Ma się wtedy dostęp do gotowego produktu lub usługi, które znane są już na rynku, dysponuje się znakiemfirmowym, zna się sekrety handlu i ma sie zapewnioną reklamę. Opłatę za udzielenie licencji dokonuje się na rzecz firmy macierzystej, a jej wysokość zależy od pozycji tej firmy na rynku. Większość firm macierzystych, dbając o zachowanie swojej pracowicie zdobytej reputacji, ściśle kontroluje działalność placówek, którym udziela licencji na podstawie dwustronnej umowy franchisingowej. Klasycznym przykładem działania w oparciu o koncesję na rynku amerykańskim i europejskim, w tym również w Polsce są punkty sprzedaży fast food (bary szybkiej obsługi) wzorowane na takich firmach jak McDonakfs, Pizza Hut czy Dairy Queen. Pamiętaj, że wybierając typ organizacji dla swojej firmy należy ustalić cele krótko-, średnio- i długoterminowe tak, aby te pierwsze nie naraziły cię w przyszłości na znaczne koszty. Procedury ustalania celów zostały dokładnie opisane w poprzednim rozdziale. Przedsiębiorstwa oraz wyjaśnia przyczyny takiego wyboru. Kiedy sam będziesz podejmował podobną decyzję, weź pod uwagę punkty zawarte w tej tabeli. Mogą one mieć bowiem wpływ na zarządzanie firmą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał