logo

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA BURS

Jak już wspomniano, obok Towarzystwa Szkoły Ludowej intensywną działalność w zakresie organizowania burs prowadziła Polska Macierz Szkol­na. W 1922 r. działało 13 burs PMS, a w 1925 już 25. Były one zlokalizowane na obszarach województw: kieleckiego (3), łódzkiego (1), lubelskiego (2), białostockiego (3), nowogrodzkiego (3) i wołyńskiego (13). W 1927 r. polskie towarzystwa oświatowe prowadziły 60 burs, w których mieszkało 1954 wychowanków. Największą liczbą burs dysponowała Polska Macierz Szkolna — Warszawa (33) oraz Towarzystwo Szkoły Ludowej (18), natomiast Polska Macierz Szkolna Ziem Wschodnich — Wilno miała ich 8, a Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego J. Kornecki w podsumowaniu dorobku polskich towarzystw oświatowych za 1929 r. wymienia liczbę 62 burs, z czego 35 przypadało na PMS. W bursach tych mieszkało 941 wycho­wanków. W porównaniu z 1926 r. PMS zyskało 10 burs i 357 wychowanków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał