logo

DOŚWIADCZENIA Z DZIAŁALNOŚCI

Doświadczenia z działalności tej szkoły bez bursy wpłynęły na zmianę stanowiska Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i następne placówki powołane zostały już’ wraz z bursami. W końcu r. sz. 1917/18 na 4 istniejące preparandy, w których łącznie uczyło się 234 uczniów, 3 (w Chełmnie Lubelskim, Skiernie­wicach i Zduńskiej Woli) posiadały bursy.Dane przedstawione ^w tabeli 6. wskazują, że najwyższy odsetek słuchaczy preparand stanowiły dzieci drobnych rolników (odpowiednio w porównywa­nych latach szkolnych 52 i 53), Kolejną grupę stanowili uczniowie wywodzący się z rodzin kupieckich i rzemieślniczych. Z analizy tych danych (odnieść ją można i do wychowanków burs) doko­nanej przez MWRiOP wynika ponadto, iż dzieci i młodzież przebywająca w internatach preparand wywodziła się przede wszystkim ze środowisk wiej­skich (około 70%).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał