logo

CZAS WOLNY

Na ogół czaswolny wypełniony jest oglądaniem telewizji, mniej czytaniem książek. Szeroko rozbudowane pracownie plastyczne, modelarskie, rzemieślnicze i inne, w których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, nie są w pei:ni wykorzystane. Być może dlatego, iż 1 wychowawca ma pod bezpośrednią opieką 20 wychowanków. Pedagodzy pełnią dyżury 25 do 35 godzin tygodniowo w sposób ciągły. Przygotowanie wychowawców do pracy budzi wiele zastrze- żeń. Organizowane są więc rozmaite formy ich dokształcania i doskonalenia.Internat we Francji jest instytucją ogromnie zróżnicowaną zarówno pod względem warunków materialnych i organizacyjnych, jak i kwalifikacji perso­nelu pedagogicznego i w tym, zdaniem Komisji, leży główna przyczyna zmniej­szania się w ostatnich latach liczby wychowanków tych instytucji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał