logo

Cel uzyskania kredytu

Celem uzyskania kredytu każdy kredytobiorca musi złożyć wniosek kredytowy w banku według odpowiednich wzorów (przy kredycie płatniczym – w dowolnej formie pisemnej). Wzór wniosku kredytowego w Banku Gospodarki Żywnościowej zawiera:

  • kwotę kredytu,

  • przeznaczenie kredytu,

  • proponowany okres wykorzystania, źródła i terminy spłat> kredytu,

  • przewidywane efekty podejmowanego przedsięwzięcia,

  • kwotę angażowanych do finansowania nakładów środków własnych i obcych,

  • formę zabezpieczenia kredytu,

  • wysokość zadłużenia w innych bankach.

Dla większości przedsięwzięć gospodarczych finansowanych kredytem bank wymaga przedłożenia planu biznesu. Przy udzielaniu kredytów krótkoterminowych ocenę zdolności kredytowej można ograniczyć do analizy kształtowania się poziomu dochodów i wyniku finansowego kredytobiorcy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał