logo

Archive for the ‘Finansowanie’ Category:

Budżet finansowy gospodarstw domowych

Finanse gospodarstw domowych stanowią najbardziej rozbudowany rynek finansowy świata. To właśnie dzięki społeczeństwu możliwy jest wszelaki obrót środkami gotówkowymi, a tym samym rozwój oraz zmiany w gospodarce danego kraju. Środki finansowe jednostek stanowią zabezpieczenie wszystkich zobowiązań wynikających z życia codziennego. Muszą zatem pokryć koszty utrzymania się związane z mieszkaniem oraz użytkowaniem określonych mediów, ale także muszą zabezpieczyć wszelkie potrzeby żywieniowe, czy rozrywkowe. Problematyka związana z funkcjonowaniem finansowym osób oraz rodzin jest szeroko analizowana przez wiele nauk ekonomicznych. W efekcie prowadzonych prac wynika, że obecnie dominuje tendencja oszczędnościowa. Zdecydowanie mniejsza ilość środków finansowych wprowadzana jest na rynek przez omawianych konsumentów. Związane
Czytaj więcej