logo

BRAK RACJONALNEJ POLITYKI

Pamiętać należy, że uczniowie liceów ogólnokształcących, jak wynika z danych Ministerstwa Oświaty i Wychowania z listopada 1981 r. przytoczo­nych przez Cz. Kupisiewicza, w ponad 65% wywodzą się z rodzin inteligenc­kich. Jednocześnie wiadomo, że licea ogólnokształcące stanowią główne źródło rekrutacji studentów (80%).Brak racjonalnej polityki władz centralnych w zakresie budowy i terytorial­nego rozmieszczenia internatów pogłębiony został jeszcze przez terytorialne rozdrobnienie administracyjne kraju w 1975 r. Wiele z obecnych 49 województw zostało powołanych bez racjonalnego uzasadnienia względami obszarowymi, demograficznymi i wielkością potencjału przemysłowego, w tym szczególnie inwestycyjnego (chodzi przede wszystkim o wyspecjalizowane przedsiębior­stwa budowlane), co niejednokrotnie uniemożliwia prowadzenie racjonalnej i efektywnej, zgodnej z potrzebami społecznymi polityki oświatowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał