logo

Analiza sprawozdań finansowych

Po zebraniu danych dotyczących finansów naszej firmy, przyjrzyjmy się niektórym wskaźnikom pozwalającym na ocenę wyników finansowych firmy. Jeden z nich pokazuje jak twój majątek obrotowy ma się do twoich zobowiązań bieżących oraz kosztów spłaty kredytów długoterminowych. Jest to tak zwany współczynnik bieżącej płynności Wbp(Current ratio).  Obrazuje on możliwość spłacenia zobowiązań krótkoterminowych środkami obrotowymi. Wartość tego współczynnika powinna być wyższa od 1.0. Optymalna wartość wynosi około 2.0. Zauważ, że w rocznej spłacie kredytu uwzględniona została tylko rata kredytowa. Odsetki uwzględnione zostały bowiem w kosztach operacyjnych. Majątek obrotowy Willego wynosi 1,45 $ na każdy 1,00 $ traktowany jako zobowiązanie bieżące (36 362,92 : 25 122,50). W większości ksiąg finansowych, jeśli tylko twoje płynne aktywa (łatwo zamieniane na gotówkę) schodzą poniżej 1,50 $ na każdy 1,00 $ zobowiązań bieżących, doradza się ostrożność. Jeśli stosunek ten wynosi 1,00 $ do 1,00 $, oznacza to, że firma nie ma zabezpieczenia na wypadek recesji. Następnie powinniśmy zwrócić uwagę na stopień wypłacalności. Odnosi się on do dłuższego okresu i określić go można współczynnikiem wypłacalności Ww.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał