logo

ANALIZA MATERIAŁU

Analiza wyżej przedstawionego materiału dowodzi, że w latach 1880—1939 spośród organizacji społecznych największy udział w zakładaniu i utrzymywa­niu burs i internatów miały dwie, a mianowicie: Towarzystwo Szkoły Ludo­wej i Polska Macierz Szkolna. Były one organizowane przede wszystkim na obszarach o rzadkiej sieci szkół. Było to jednak stanowczo za mało wobec rosnących (aktualnych) potrzeb społecznych, tym bardziej, że powstawało wiele nowych typów szkół, przede wszystkim dużych zakładów kształcenia nauczycieli. Największą ilością internatów i burs dysponowały preparandy i semi­naria nauczycielskie. Udział państwa w organizowaniu i utrzymywaniu tych burs w porównaniu z takimi zakładami innych typów był największy. Pierwsza pieparanda powstała 1 II 1918 r. w Pułtusku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał