logo

ADMINISTRACJA OŚWIATOWA

Public school kierowane są przez rady opiekuńcze, składające się z osób wysoko postawionych w hierarchii społecznej. W Anglii panuje dość powszechna opi­nia o szczególnej roli wychowawczej szkół z internatami, dlatego są one lokali­zowane w miejscach o dużych walorach zdrowotnych i rekreacyjnych i posia­dają luksusowe wyposażenie. W internatach mieszkają również uczniowie miejscowi. Wychowankowie przysposabiają się do życia publicznego przez udział w pracach samorządowych, działalności klubów, życiu sportowym i różnorodnych zajęciach zmierzających do wyrobienia organizatorskiego i intelektualnego. W ostatnich latach państwowa administracja oświatowa w Anglii podejmuje próby zmierzające do pełniejszego udostępnienia doświadczeń public schools szkolnictwu państwowemu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał