//////
Wrz
27
2017

Korzystanie na stratach

Na giełdzie cały czas ktoś traci i ktoś zyskuje. W zasadzie na tym opiera się cały rynek finansów i umiejętne lawirowanie pomiędzy spadkami a zyskami to esencja całego inwestowania. Granie na giełdzie wymaga więc nie tylko nerwów, ale także niesamowitej wiedzy. I nie chodzi tutaj wyłącznie o wiedzę z zakresu zarządzania biznesem czy ekonomii globalnej, ale częściej o plotki i drobne inwestorskie przecieki z danej firmy. To na podstawie takich poufnych, zdobywanych własnymi kanałami informacji można podejmować najlepsze decyzje na długo zanim inni inwestorzy zwęszą potencjalny zysk albo nieuchronną stratę. […]

0
Mar
20
2017

Wydatki budżetu państwa

Państwo, tak jak dobry ojciec, stale wyciąga sakiewkę, aby wspomóc swoje dzieci (czyli społeczeństwo). Przede wszystkim finansuje te instytucje, które są niezbędne dla społeczeństwa, ale nie działają na zasadach komercyjnych, jak np. wojsko, policja, szkolnictwo. Poza tym dotuje różne cele (np. projekty wspomagane przez Unię Europejską) oraz wspomaga finansowo tych, którzy z racji choroby, niedołężności czy też ogólnej niezaradności życiowej nie są w stanie się sami utrzymać. Główną pozycje budżetu państwa po stronie wydatkowej stanowią tzw. wydatki sztywne, czyli odpowiednik wydatków rodziny na czynsz i inne opłaty. Wydatki sztywne budżetu […]

0