logo

Posts Tagged ‘płaca’

Coraz trudniej o kredyt

Komisja Nadzory Finansowego wydała bankom i instytucjom finansowym w naszym kraju zalecenia odnośnie roku 2012. Zgodnie z nimi banki od przyszłego roku będą zmuszone w nieco odmienny od obecnego sposób liczyć zdolność kredytową osób ubiegających się o kredyty czy pożyczki. Zgodnie z wytycznymi KNF-u zdolność kredytowa będzie liczona tylko do 25 lat, nawet w sytuacjach, kiedy okres spłaty rat kredytu będzie rozłożony na większą ilość lat. Takie naliczenia spowodują automatycznie wyższe wysokości rat, a co za tym idzie spadnie zdolność kredytowa wielu osób ubiegających się o kredyt. Kolejnym zaleceniem jest, że wysokość raty, łącznie z innymi obciążeniami płatniczymi kredytobiorcy nie
Czytaj więcej


Kredyt studenci sposobem na finansowanie studiów

Kredyt studencki, to sposób na samodzielne utrzymanie się podczas studiów. Zwłaszcza studiów dziennych, kiedy nie jest możliwe podjęcie pracy na cały etat. Przyznawany jest na atrakcyjnych dla młodych ludzi warunkach i również wymogi ma dostosowane do profilu kredytobiorcy, czyli w tym wypadku studenta. Kredyt taki wiąże się jednak z wieloletnim zobowiązaniem, którego studenci wolą unikać. I tu zaczyna się problem. Niewątpliwie kredyt studencki jest kuszącą propozycją. Daje on możliwość kilkuletniego odroczenia terminu, od którego trzeba się będzie samodzielnie utrzymywać. Oznacza jednak, że w niedługim okresie po skończeniu studiów będziemy musieli zacząć spłacać narosłe przez kilka lat zobowiązania. A to jest
Czytaj więcej