logo

Archive for the ‘Uncategorized’ Category:

Wzrost aktywów i zobowiązań

Cena kupna aktywów odzwierciedlać ma odpowiednio ich wartość. Dlatego, gdy dochodzi do zakupu, zapisuje się cenę transakcji. Wpisuje się również datę transakcji, opis przedmiotu transakcji i wartość pieniężną transakcji. Na koncie wpisuje się pochodzenie aktywów, które wymieniono na inne nowe. Tak więc przez dokonanie kolejnego zapisu księgowi odnotowują czy firma pożyczała środki na dokonanie kupna. Jeśli tak, ta część transakcji nosi nazwę długu lub zadłużenia. Nazywa się ją też „zobowiązaniami”. Czasem osoba prawna pożycza środki na zakup od innej osoby prawnej dokonując transakcji oddzielnej od zakupu. Nosi to nazwę pożyczki. Wzrasta wówczas wartość pieniężna aktywów, jak i zadłużenia. Pożyczka udzielona przez
Czytaj więcej


Sprawozdania okresowe

Jak już wspominaliśmy wcześniej, można odnotowywać dochody na kontach zysków zatrzymanych w przedsiębiorstwie w dniu ich zaistnienia Nauczysz się jak to robić sporządzając nowe zestawienie bilansowe po rejestracji każdej operacji, łącznie z rozpoznawaniem zapisów zysków. Na przykład możesz wykonać zapisy debetowe i kredytowe dla różnych rodzajów aktywów, zobowiązań i kapitału własnego biorąc pod uwagę operacje i zadania opisane wcześniej w tym rozdziale. Wśród księgowych istnieje opinia, że odbiorcy ich informacji preferują sprawozdania skrócone, opisujące co działo się w firmie. Dlatego też większość sprawozdań finansowych wykonuje się za okres 1 roku, podczas gdy niektóre – za okres 3 miesięcy. Te sprawozdania to
Czytaj więcej


Określenie roli kredytu w firmie-analiza

Kredyt to forma sprzedaży, która ma zarówno plusy jak i minusy. Stosując kredyty trzeba zwiększyć zaangażowanie w zarządzanie firmą. W tym rozdziale przyjrzymy się tym plusom i minusom, różnym rodzajom kredytów, udzielaniu kredytów, ich egzekwowaniu oraz korzystaniu z kredytu przez firmę. ANALIZA KONKRETNYCH SYTUACJI Phil, partner firmy „Exeter Feed & Grain”, właśnie wrócił ze spotkania z Cecilem, swoim bankierem. Żałował, że nie mógł poradzić się swoich partnerów, którzy wyjechali z miasta. Potrzebował bowiem jeszcze jednej ciężarówki z paszą, ale jego limit kredytowy był na wyczerpaniu. W środku lata wzrósł popyt na paszę. Farmerzy składali na nią zamówienia, obiecując solennie zapłacić, gdy
Czytaj więcej