Gru
16
2014

Twoja firma a prawo

Rozpoczynając nowe przedsięwzięcie na własne ryzyko należy wziąć pod uwagę wiele prawnych wymogów, które należy bardzo szybko poznać. Są to: zasady wynagrodzeń, składki ZUS, płacenie podatków, ubezpieczenie firmy.

Trzeba również uwzględnić inne aspekty prawne niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej jak np. uzyskanie pozwolenia na budową, dostosowanie swojej działalności do wymogów Państwowej Inspekcji Handlowej (PIH) oraz Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (PISiPAR), znajomość przepisów dotyczących eksportu i importu produktów rolniczych i spożywczych, w tym zwłaszcza niezbędne świadectwa zdrowia i pochodzenia zwierząt (Zakład Higieny Weterynaryjnej), świadectwa fitosanitarne (Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin), świadectwa standaryzacyjne (Centralny Inspektorat StandaryzacjiCIS), świadectwa dopuszczające do obrotu towary importowane (Państwowa Inspekcja Sanitarnadawny Sanepid), zezwolenia indywidualne Ministra Rolnictwa na przywóz zwierząt i produktów rolniczych, posiadanie jednolitego dokumentu administracyjnego SAD przy eksporcie produktów, cla, opłaty wyrównawcze, podatek graniczny itp.

0
Gru
16
2014

Przepisy prawne do prowadzenia firmy

Wiele przepisów prawnych wprowadzono po to, by chronić interes społeczeństwa lub pewnych grup społecznych. Niektóre z nich dobrze ochraniają całą ludność, inne zaś nie dopuszczają do konkurencji między pewnymi grupami.

0
Gru
16
2014

Kredyt jest formą sprzedaży

Będąc przedsiębiorcą masz przewagę przy staraniu się o kredyt w postaci kapitału. Ilość zakupionego towaru, którego zapłata zależy od pierwszej sprzedaży i inne podobne sytuacje, zwiększają możliwości małej firmy na wzrost i rozwój w warunkach konkurencyjności. Zarządzając małą firmą i rozpoczynając działalność potrzebujesz nieco porad w zakresie kredytu. Na przykład 5 miesięcy po kryzysie opisanym w tym rozdziale Phil zamknął działającą przez rok firmę z wysokim procentem należności spłacanym przez farmerów, którzy sporządzali deklaracje podatku dochodowego na bazie gotówki. Phil spłacił szybko dostawcę i zaczął ubiegać się o wyższą linię kredytową, aby przygotować się do następnego okresu kredytowego, letnio-jesiennego. Kredyt jest formą sprzedaży korzystną dla wzrostu działalności, ale może też narazić firmę na straty. Ważne jest właściwe zarządzanie kredytem w instytucjach udzielających kredytu. Istnieją linie kredytowe i osoby badające kredyt, pomocne w kontrolowaniu ryzyka. Brak polityki kredytowej może natomiast okazać się najbardziej korzystny przy zakładaniu małej firmy. Wiele firm obecnie funkcjonuje na bazie gotówki, a wiele innych akceptuje „karty bankowe”, zostawiając decyzje kredytowe bankom.

0
Gru
16
2014

Polityka kredytowa firmy

Jest kilka ważnych spraw, które trzeba przemyśleć przed podjęciem decyzji o polityce kredytowej firmy. Są to:

 • Twój stan przepływu gotówki.

 • Planowana wielkość sprzedaży niezależnie od stosowania kredytu lub przy udziale kredytu.

 • Możliwość odebrania towaru w przypadku nie dokonania wpłaty.

 • Opinia o potencjalnym kliencie.

 • Dostępność kapitału.

 • Możliwość odsprzedaży kontraktu.

 • Możliwość zawarcia umowy z firmą prowadzącą karty kredytowe.

 • Ustalenie najlepszych terminów spłaty.

 • Marża zysku na sprzedawanych produktach.

0
Gru
16
2014

Rodzaje Leasing-u

Inną formą odnawialnego kredytu są detaliczne rachunki kredytu otwartego, gdzie dokonywane są regularne płatności a kredyt jest dostępny do pewnej wielokrotności płatności.

Leasing – jest rodzajem kredytu rzeczowego polegającego na okresowym umożliwieniu korzystania za stosowną opłatą z określonego dobra materialnego, głównie inwestycyjnego, bez konieczności jego nabycia. Zasadniczo rozróżnia się dwa typy leasingu:

Leasing operacyjny (eksploatacyjny) – polega na czasowym udostępnieniu przez właściciela (lessor) maszyny lub urządzenia użytkownikowi (lessec) i zabrania go z powrotem po tym okresie.

Leasing finansowy (kapitałowy) – jest leasingiem, w którym po upływie umownego okresu użytkowania, wydzierżawiona maszyna czy urządzenie przechodzi na własność użytkownika.

0
Gru
16
2014

Księgowi

Ich domeną jest dokumentacja finansów firmy: sporządzanie rejestrów i sprawozdań To prowadzenie szczegółowych zapisków nazywa się rachunkowością Księgowi zakładają, że właściciel firmy oraz działalność handlowa tejże firmy to dwie odrębne sprawy. Generalnie rzecz biorąc zasada ta sprawdza się w biznesie. Rozważmy kim są księgowi? Są historykami finansowej działalności przedsiębiorstwa. Sporządzają dokumentację transakcji i wyników związanych z działalnością gospodarczą firmy. Osobiste transakcje i wyniki omówimy później. Teraz musimy zrozumieć istotę księgowości, ponieważ większość z nas będzie zmuszona się nią zająć jak tylko rozpocznie realizację swojego biznes-planu.

0
Gru
16
2014

BADANIE RYNKU

Aby odnieść sukces każdy menedżer powinien znaleźć odpowiedz na następujące istotne pytania

 • Kim są potencjalni klienci

 • Jakiego rodzaju to są osoby, jakie są ich nawyki, opinie, preferencje

 • Gdzie mieszkają?

 • Czego pragną

 • Co mogą kupić?

 • Co kupią

 • Czy moje produkty są oferowane w odpowiednim miejscu i czasie

 • Czy potencjalni nabywcy zapłacą ustaloną przeze mnie cenę?

 • Czy reklama przyciągnie klientów?

 • Kto stanowi moją konkurencję i jaki jest jego wolumen sprzedaży

 • Czy jestem w stanie konkurować?

 • Jakie długoletnie trendy będą miały wpływ na moją firmę?

 • W jaki sposób badania wpłyną na rozszerzenie produkcji i usług?

0
Gru
16
2014

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to zazwyczaj duża firma, w której inwestorzy (zwani też udziałowcami lub akcjonariuszami) są jednocześnie jej właścicielami. Kapitał niezbędny do finansowania przedsięwzięcia pochodzi od inwestorów zakupujących akcje, które uprawniają ich do udziału w zyskach firmy, wypłacanego im w formie dywidend oraz decydowania o jej losach przez głosowanie na walnym zgromadzeniu. Akcja daje na walnym zgromadzeniu, które jest najwyższym organem w spółce akcyjnej, prawo do jednego głosu Ryzyko, na jakie narażona jest spółka jako osoba prawna, obejmuje wyłącznie aktywa, które zostały zaangażowane w jej działalność.

0
Gru
16
2014

Spółki

Spółki są zakładane przez wsnólników poprzez zawarcie umowy na piśmie, zwanej umową spółki. Pisemna umowa spółki powinna jasno precyzować następujące sprawy: cel zawiązania spółki, rodzaj planowanej działalności, nazwę i siedzibę spółki, obowiązki każdego ze wspólników, ilość czasu jaki każdy ze wspólników powinien poświęcić na pracę w firmie, czas trwania spółki – jeśli jest on ograniczony, wysokość kapitału założycielskiego, ilość i wysokość udziałów poszczególnych wspólników oraz czy wspólnik może mieć jeden, czy też większą ilość udziałów, podział zysków, okoliczności w jakich umowa może zostać rozwiązana oraz datę i miejsce zawarcia umowy. 

0
Lip
01
2011

Pomysł na biznes

W przypadku wielu odnoszących dzisiaj wielkie sukcesy firm, wszystko zaczęło się przede wszystkim od dobrego pomysłu. Wystarczy spojrzeć na takie firmy jak Google czy Facebook by zrozumieć, że pieniądze to nie zawsze jedyna droga do szybkiego przedarcia się na szczyt giełdowych notowań. Oczywiście obie te firmy posiadały coś niezwykle ważnego – nowoczesną technologię. Ale jej twórcami byli zwykli młodzi ludzie z bardzo niecodziennym podejściem do otaczających ich warunków. I to właśnie ta innowacyjność i gotowość do testowania oraz wdrażania w życie nowych pomysłów jest podstawą tworzenia dobrej firmy. Pomysłów oczywiście jest wiele i sporą część z nich można z dość dużym sukcesem po prostu skopiować i powielić na własnym gruncie. Do takich klasycznych pomysłów bez wątpienia zaliczyć można małą gastronomię, którą z powodzeniem można próbować otworzyć dosłownie w każdym zakamarku miasta. Niestety jak ze wszystkimi do znudzenia powtarzanymi rozwiązaniami, tak i z małą gastronomią nie można liczyć na wielkie zyski.

0
Gru
16
2014

Wynagrodzenia

Jest to sprawa indywidualna każdej firmy i wiąże się zarówno z etapem jej rozwoju, jej kondycją, jak i perspektywami dalszego działania. Dotychczas, gdzie to było możliwe, preferowało się system wynagradzania akordowy, gdyż uważano że jest to najlepsza droga do osiągnięcia odpowiedniej wydajności. Jego odpowiednikiem dla agentów i akwizytorów był system prowizyjny. Obecnie coraz częściej odchodzi się od taśmy i tępego wykonywania jednego detalu. Tworzy się grupy produkcyjne zaangażowane w cały proces produkcji i wynagradzane prowizoryjnie. Dla stanowisk związanych z wszelką sprzedażą zarówno w handlu, jak i w działach handlowych firm wynagrodzenie powinno składać się z dwóch części – sumy stałej plus procentu od sprzedaży lub premii. Może być zresztą tylko procent od sprzedaży. Jeżeli występują w twojej firmie prace dorywcze, kilkudniowe, warto zrezygnować ze stałego zatrudnienia i zawrzeć umowę-zlecenie. Pamiętaj jednak, że nie może to być zatrudnienie o charakterze ciągłym. Przy zatrudnianiu nie przekraczającym 1S dni nie płacisz składki ubezpieczeniowej (ZUS). Przy zatrudnianiu dłuższym zobowiązany jesteś przesłać do ZUS odpowiedni formularz z wyszczególnionym stanem zatrudnienia w firmie

0
Gru
16
2014

Pozwolenie na budowę-analiza

Cedric rozpoczął budowę nowego zakładu fryzjerskiego w małym miasteczku i dowiedział się, że potrzebuje pozwolenia na budową. Zgromadził niezbędne dokumenty, pojechał do miejscowego urzędu, zapłacił 5$ i wrócił kłaść fundamenty. Dzień albo dwa później przyjechał inspektor budowlany aby przyjrzeć się budowie. Dobra nowina – nie zakwestionował stóp fundamentowych pod budynek, ponieważ były właściwe. Zła nowina – nie pozwolił na położenie fundamentu pod garaż, ponieważ nie było go w projekcie. Na szczęście na tym etapie budowy można było wstrzymać wykopy i załatwić niezbędne formalności prawno- budowlane, dzięki czemu Cedric uniknął nieprzyjemności, kary względnie kosztów rozbiórki.

WNIOSKI

 • Konieczne jest poznanie miejscowych praw i zarządzeń dotyczących działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. (Prawo budowlane)

 • W takich dziedzinach, w których nie zna się tych praw, przydatne są porady prawne.

 • Przepisy i zarządzenia dotyczą większości przedsiębiorstw i firm oraz określają ich prawa i obowiązki w procesie inwestycyjnym.

 • Lepiej wcześniej uzyskać potrzebne informacje niż uczyć się na błędach.

0
Gru
16
2014

Rodzaje towarów

Trzeba też wziąć pod uwagę rodzaj towarów. Towary trwałe, zachowujące wysoką wartość, nawet jako używane, lepiej nadają się do sprzedaży kredytowej niż dobra konsumowane czy nie do odzysku. Na sprzedaż dóbr, które po użyciu są bezwartościowe, nie zechcesz więc zastosować kredytu. Ziarno czy pasza mogą być jednak sprzedane na kredyt, ponieważ żywy inwentarz może być przejęty. Polityka kredytowa powinna zastrzec sobie warunki sprzedaży, sposób dokonywania wpłat, długość umowy, opłaty, oprocentowanie oraz osobę decydującą o przedłużeniu kredytu. Ponadto umowy kredytowe powinny określać sposób egzekwowania kredytu i koszty w razie zerwania umowy. Może też zajść potrzeba sformułowania prawa odsprzedaży umowy osobie trzeciej wraz z jej warunkami. Doświadczenie w tej dziedzinie może podpowiedzieć warunki udzielenia, a także i odmowy kredytu. Firmy prowadzące karty kredytowe pobierają opłatę od 2 do 5 % każdej transakcji jako formę kosztu stosowania kredytu. W ramach tej umowy firma przeznacza część dochodów na sprzedaż kredytową w celu przeniesienia odpowiedzialności za rachunki i polepszanie przepływu gotówkowego. Jak wcześniej wspominaliśmy, kredyt może przynieść zyski z użycia nadwyżki gotówki. Jeśli firma może zainwestować dodatkowy kapitał, może to polepszyć dochody poprzez zwiększenie obrotów i oprocentowania za należności. W początkowym okresie działalności firmy trudno będzie ocenić wpływ stosowania kredytu na obrót brutto. W miarę rozwoju liczba osób zainteresowanych kredytem może umożliwić ci oszacowanie wzrostu obrotów przez przedłużenie kredytów.

0