Gru
16
2014

Zestawienie bilansowe: Sprawozdanie na dany dzień

Zapisz salda każdego z kont w kolejności: najpierw konta zasobów, a potem konta długów. Zauważ, że konta zasobów (aktywów) mają salda debetowe, a konta długów (pasywów) mają salda kredytowe. Sprawdź teraz obliczenia. Czy zasoby równe są długom? Odejmij sumę zapisów po stronie Ma kont aktywnych od sumy zapisów pó stronie Winien kont aktywnych. Następnie odejmij sumę zapisów po stronie Winien kont pasywnych od sumy zapisów po stronie Ma kont pasywnych. Czy saldo debetowe wszystkich zasobów (aktywów) równa się saldu (kredytowemu) wszstkich długów (pasywów)? Odpowiedź jest twierdząca w przypadku poprawnego wykonania czynności. Powinna ona być twierdząca niezależnie od tego kiedy wykonujemy bilans zasobów i długów dla wszystkich kont dziennika. Zestawienie bilansowe jest podstawowym sprawozdaniem tworzonym przez księgowych, uwzględniającym salda poszczególnych kont w Polsce. Zwykle zestawiają oni najpierw zasoby lub konta aktywów rozpoczynając od majątku trwałego, w skład którego wchodzą: rzeczowe składniki (grunty, budynki, budowle, maszyny, środki transportowe, wyposażenie), wartości niematerialne i prawne (koncesje, patenty, licencje itp.) oraz składniki finansowe (udziały w obcych przedsiębiorstwach, długoterminowe papiery wartościowe i udzielone długoterminowe pożyczki itp.). Następnie zestawia się majątek obrotowy, na który składają się: Zapasy (materiały do produkcji, produkcja nie zakończona, produkty gotowe, towary). Należności. Są to kwoty pieniężne należne jednostce gospodarczej od osób trzecich (prawnych i fizycznych) głównie z tytułu sprzedaży produktów gotowych, towarów, robót i usług. Należności występują zwykle wówczas, gdy moment sprzedaży nie pokrywa się z momentem otrzymania zapłaty. Krótkoterminowe papiery wartościowe. Zalicza się do nich papiery wartościowe, których termin zapłaty przypada w okresie do roku od daty na jaką jest sporządzone sprawozdanie bilansowe . Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Są to wydatki jednostki, które zaliczone będą do kosztów uzyskania przychodów w przyszłych okresach obrachunkowych. Wartość pieniężna każdego rodzaju zapasów stanowi koszt aktywów zakupionych i istniejących dotychczas jako pozycje inwentaryzacyjne.

0
Gru
16
2014

Analiza pojęcia „nisza rynkowa” II

Nancy umiejscowiła swój sklep na małej ulicy, w sąsiedztwie sklepu obuwniczego, spożywczego oraz apteki, chcąc w ten sposób zminimalizować koszty czynszu. Klienci nie pojawiali się tam dla przyjemności lecz po to, aby dokonać niezbędnych zakupów. Tak więc lokalizacja odpowiadała Nancy, ale nie była odpowiednia dla klientów poszukujących antyków. Od samego początku jej koszty przewyższały dochody i wkrótce znaczna część oszczędności została utopiona w czynszu. Nancy zrozumiała, że bez przeprowadzenia jakiejś drastycznej zmiany firma nie utrzyma się na rynku. 15 km dalej znajdował się teren ekskluzywnych sklepów, przyciągających zamożną klientelę z dużej części stanu. Znajdowały się tam też sklepy podobne do sklepu Nancy, a więc takie, które specjalizowały się w artykułach rzadko spotykanych. Właściwie wygląd tej ulicy nie przypominał niczym wyglądu dzisiejszych centrów handlowych. Sklepy znajdowały się w starych domach podobnych do tych jakie można było spotkać w czasie, gdy miasta amerykańskie dopiero powstawały. Chociaż wymagało to znacznych nakładów finansowych, Nancy postanowiła przenieść swój sklep. W ciągu niespełna sześciu miesięcy firma znacznie rozszerzyła swoją działalność i Nancy zatrudniła na pełny etat dwóch pracowników.

Wnioski

  • Nancy odkryła jedną z istotniejszych metod planowania: badania rynku. Jej towar nie był na tyle poszukiwany, aby przyciągać klientów. Swoje antyki musiała przenieść w miejsce uczęszczane przez potencjalnych klientów.

  • Nowa lokalizacja nie była wygodna dla Nancy. Było to jednak odpowiednie miejsce dla jej antyków, gdyż przyciągało grupę klientów jakich Nancy potrzebowała

  • Badania przeprowadzone przez Nancy pozwoliły jej przypisać swoim towarom ceny konkurencyjne. Mogła kontynuować badania by określić preferencje potencjalnych klientów. Mogła na przykład rozmawiać z innymi osobami zainteresowanymi antykami. Mogła zadać następujące pytania: „Jak daleko jeździsz, aby kupić antyki?”, „Jeśli chciałbyś dokonać zakupu jakiegoś specjalnegpo antyku czy byłaby z tym związana jakaś specjalna podróż czy też zakupy ograniczyłbyś do miejsca gdzie znajdują się sklepy z antykami?”.

0
Gru
16
2014

Towary i usługi mają dla nas ogromne znaczenie

Niektóre towary i usługi mają dla nas ogromne znaczenie. Jeśli cierpimy na cukrzycę, to zapłacimy każdą cenę, aby otrzymać codzienną dawkę insuliny. Jednakże nie wydamy pieniędzy na dodatkową ilość tego produktu. Taki popyt to popyt nieelastyczny. Zapłacimy każdą cenę za towar, który jest niezbędny, ale nie chcemy żadnych jego nadwyżek nawet, gdy cena znacznie spada. Innymi słowy popyt nieelastyczny oznacza takie samo zapotrzebowanie na dany produkt, bez względu na jego cenę. Większość gospodarstw uprawiających zboże ma do czynienia z nieelastycznym popytem. Nie istnieje żbyt duża gama substytutów pożywienia dla ludzi czy zwierząt. Ludzie chcą jeść, z drugiej jednak strony jeśli są syci – nie zapłacą dużo za dodatkowe produkty żywnościowe. He lodów zjesz bezpośrednio po konsumpcji indyka podczas Święta Dziękczynienia lub Świąt Bożego Narodzenia? Kształtowanie się popytu uzależnione jest od sposobu odżywiania. Mała zmiana między ceną hamburgerów a hot-dogów może znacznie wpłynąć na ilości, jakie będą spożywane. Ponieważ hamburgery można zastąpić wieloma innymi substytutami, popyt na nie zmienia się wraz z małą zmianą ceny. Popyt na ten produkt jest więc elastyczny. W przypadku popytu elastycznego mała zmiana w cenie może oznaczać duże zmiany w sprzedaży. Osoby prowadzące restaurację muszą szczególnie uważać, aby ceny nie wyeliminowały ich z rynku.

0
Gru
16
2014

Determinacja i sukces

Eryk zawsze chciał latać samolotem. Jego obsesja zaczęła się prawdopodobnie wtedy, gdy mając 5 lat podróżował z rodzicami samolotem. Gdy skończył 6 klasę, jego rodzice przeprowadzili się do nowego mieszkania, które znajdowało się o 3 mile od małego prywatnego lotniska. W czasie wakacji Eryk prawie codziennie jeździł rowerem oglądać samoloty. Wkrótce pracownicy hangaru zwrócili na niego uwagę. Pozwolili mu podpatrywać swoją pracę oraz cierpliwie odpowiadali na jego nieustanne pytania. Następnego lata Eryk wykonywał dla nich różne drobne polecenia i pomagał przy nieskomplikowanych naprawach samolotów. Na początku szkoły średniej Eryk wpadł na pomysł, aby w zamian za pracę w sklepiku przy lotnisku ktoś nauczył go sztuki latania. Dwa lata później odbył swój pierwszy samodzielny lot. Gdy uzbierał wystarczająco dużo pieniędzy – kupił sobie mały samolot. Obecnie Eryk prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się wykonywaniem zdjęć lotniczych. Wykorzystując promieniowanie podczerwone sporządza dla właścicieli gospodarstw mapy pozwalające określić rodzaj gleby i jej zasobność w składniki mineralne. Dzięki informacjom dostarczanym przez Eryka farmerzy mogą bardziej efektywnie wykorzystywać nawożenie mineralne. Tak oto Eryk nie tylko urzeczywistnił swoje marzenie, ale także osiągnął cel, który okazał się intratnym przedsięwzięciem

0
Gru
16
2014

Organizacja zarządzania

Jaki będzie model organizacji twojej firmy? Czy będzie to jednoosobowa własność, gdzie będziesz kontrolować jednego czy dwu pracowników, czy też zatrudnisz więcej pracowników w kilku działach? Ta ostatnia sytuacja wymusi zatrudnienie dodatkowej osoby, która pełniłaby funkcję dyrektora. Większe przedsiębiorstwa charakteryzują się różnymi poziomami zarządzania, a poziomy te mają swoistą hierarchię.

0
Gru
16
2014

W jakim celu sporządzamy biznes-plan?

Wspominaliśmy już wcześniej, że przedsiębiorca musi posiadać zdolności organizacyjne. Właśnie wtedy, kiedy musisz przełożyć swoje myśli na papier i dokładnie zastanowić się, jakie sznase ma twoje przedsięwzięcie, zaczyna się organizacja. Biznes-plan służy jak mapa drogowa – pomoże ci określić twoje możliwości oraz taicie źródła środków każdego przedsięwzięcia jak myślenie (wiedza), pieniądze, siła mięśni (praca). Rozważasz „za” i „przeciw” posiadania na własność małego przedsiębiorstwa. Czy jesteś wystarczająco zaangażowany, przygotowany nawet na ciężkie chwile? Biznes-plan ułatwi ci rozpoznanie, gdzie i kiedy możesz oczekiwać największych wyzwań. Wskaże ci, jakimi środkami musisz dysponować, aby rozpocząć działalność, ile czasu i energii musisz jej poświęcić oraz kiedy możesz się spodziewać zysków. Prawidłowo i realistycznie opracowany biznes-plan będzie także twoim najważniejszym atutem w sytuacji, gdy będziesz starał się przekonać kredytodawców lub inne zainteresowane strony, że twoje przedsięwzięcie odniesie sukces. Przedstawimy teraz podstawowe kwestie, nad którymi należy się zastanowić. Mając na względzie swoje własne przedsięwzięcie postaraj się odpowiedzieć na postawione pytania. Często zdarza się, że próbując osiągnąć cel wykorzystujemy tylko to, co mamy do dyspozycji.

0
Paź
10
2011

Kredyt studenci sposobem na finansowanie studiów

Kredyt studencki, to sposób na samodzielne utrzymanie się podczas studiów. Zwłaszcza studiów dziennych, kiedy nie jest możliwe podjęcie pracy na cały etat. Przyznawany jest na atrakcyjnych dla młodych ludzi warunkach i również wymogi ma dostosowane do profilu kredytobiorcy, czyli w tym wypadku studenta. Kredyt taki wiąże się jednak z wieloletnim zobowiązaniem, którego studenci wolą unikać. I tu zaczyna się problem. Niewątpliwie kredyt studencki jest kuszącą propozycją. Daje on możliwość kilkuletniego odroczenia terminu, od którego trzeba się będzie samodzielnie utrzymywać. Oznacza jednak, że w niedługim okresie po skończeniu studiów będziemy musieli zacząć spłacać narosłe przez kilka lat zobowiązania. A to jest właśnie ten moment w życiu, kiedy finanse są sprawą kłopotliwą. Jest to czas szukania zakładania rodziny, a więc i nagłego wzrostu wydatków. Do tego nikt nie daje nam gwarancji, że bezpośrednio po studiach znajdziemy pracę. Zwłaszcza w obecnych czasach, gdy wysokie wykształcenie jest ogólnie dostępne.

0
Gru
14
2016

TRADYCYJNE WYOBRAŻENIE

Liczne internaty powstawały i funkcjonują nadal w miastach będących siedzibami biskupów, wyższych szkół z wydziałami filozoficzno- teologicznymi i uniwersytetami. Stąd też spotkać się można z dość tradycyjnym wyobrażeniem na temat wychowania w internacie, wyrażających się w takich pojęciach, jak izolacja, homogeniczność, przecenianie roli regulaminu w życiu wychowanków. Ową izolację zachowują przede wszystkim internaty posiada­jące własne szkoły. Przeistaczają się one w malutkie miejscowości, w których wykluczony jest wpływ otoczenia i rodziców. Internaty takie starają się za­chować wyznaniową jedność, są najczęściej zakładami dla jednej płci i przyj­mują uczniów jednej szkoły.

0
Gru
14
2016

ZASPOKOJENIE POTRZEB ŻYCIOWYCH

Celem ich było zaspokojenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży, pomoc opieka w procesie kształcenia oraz przygotowanie wychowanków do samo­dzielnego życia w społeczeństwie. Te same zadania przypisuje się internatom współcześnie, uległy natomiast zmianom treści tych zadań i sposoby ich reali­zacji. Zmieniało się nazewnictwo zakładów spełniających funkcje internatów wynikało ono przede wszystkim ze stosowanej w danym czasie terminologii pedagogicznej, istniejącego ustroju szkolnego oraz zadań jakie miały one speł­niać. A. Knoop podaje następujące nazwy: Internat, Landschulheim, Landerziehungsheim, Heimschule, Pedagogium, Kolleg, Wohnschule, W Niemczech przeważały internaty wyznaniowe prowadzone przez zakony lub osoby duchowne. Na przełomie XIX i XX w. w Bawarii było 63% inter­natów katolickich.

0
Gru
14
2016

WYCHOWANIE W INTERNACIE

Wycho­wanie w internacie jest tylko częściową kontynuacją i uzupełnieniem procesu wychowania w rodzinie, co wynika z odmiennej struktury organizacyjnej i założonych celów.W okresie powojennym nie odpowiadały potrzebom społecznym trady­cyjne, wojskowe formy pracy, przestarzałe struktury organizacyjne, wyraźnie zunifikowane w 1942 r. statuty i regulaminy dla internatów. Powstała więc potrzeba zmodernizowania internatów tak w aspekcie pedagogicznym, j;ik i socjologicznym, kulturowym oraz politycznym.Problemami tymi zajęli się przede wszystkim A. Knoop i W. Neubig, prowadząc badania głównie na obszarze Bawarii. Pojęcie „internat” wpro­wadził do literatury niemieckiej (jako termin techniczny) von Schimmelpfeng w pracy pt. Handbuch der Erziehunges und Unterrichtslehre fur hóhers Schulen. Internatami nazwano zakłady dla uczniów szkół podstawowych i śred­nich.

0
Gru
14
2016

NA KONCEPCJI INTERNATU

Na koncepcji internatu do XX wieku ciążyła przez długie lata tradycja zakładów wychowawczych szkół jezuickich i kadetów eskponująca nadal problem dyscy­pliny, uniformizmu, izolacji od społeczeństwa, a cele kształcące traktowano w znaczeniu pomnażania wiedzy faktograficznej kosztem rozwoju indywidu­alnej osobowości i uzdolnień wychowanków. Wiek XX przyniósł szereg publikacji poświęconych internatom, ich nowym koncepcjom wychowaw­czym (F. Winkler)  i spowodował dalsze poszukiwania ich optymalnego modelu. Negatywne przejawy życia w internacie poddawane były ostrej krytyce (A. Burger). Podstawowym założeniem pedagogów była teza, że inter­nat nie jest, nie chce i nie może być instytucją zastępującą rodzinę.

0
Gru
14
2016

TRADYCJA INTERNATÓW W NIEMCZECH

Tradycja internatów w Niemczech, tak jak i w wielu innych krajach, sięga średniowiecza, kiedy powstawały bursy przyklasztorne, przygotowujące chłop­ców do stanu duchownego, później były to szkoły kadeckie. Internaty w tym okresie pod względem struktury organizacyjnej, programu wychowawczego i doboru wychowanków podporządkowane były przyszłemu zawodowi pod­opiecznych. Z biegiem czasu internaty uległy zróżnicowaniu, a ich liczba zwiększeniu i korzystali z nich uczniowie mieszkający z dala od siedzib szkół, którym rodzice pragnęli dać szersze wykształcenie. Przez długie lata internaty funkcjonowały w niezmienionej formie.

0
Gru
14
2016

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

Pełną charakterystykę systemu internatów w Republice Federalnej Niemiec utrudnia przede wszystkim decentralizacja szkolnictwa, wynikająca z federa­cyjnej struktury państwa. Ustawa zasadnicza RFN reguluje tylko w zniko­mym zakresie problemy ustrojowe szkolnictwa i pozostawia je w kompetencjach dziesięciu rządów krajów związkowych. Tylko w artykule 7. wspomniana ustawa zastrzega sobie nadzór nad całokształtem szkolnictwa oraz określa ogólne zasady zakładania szkół prywatnych na całym obszarze RFN. Drugą przyczyną nie pozwalającą na pełny opis struktury organizacyjnej internatów jest brak literatury. Wyjątek stanowi tu Bawaria. Trudno jest również podać dokładną liczbę internatów w RFN, bowiem brak jest oficjalnego wykazu tych instytucji. Według A. Knoop ich liczba w drugiej połowie lat siedemdzie­siątych wynosiła około 380, natomiast w Bawarii, jak podaje W. Neubig, w 1965 r. było 312 internatów i mieszkało w nich 213689 dzieci, a więc mogło z nich korzystać co szóste dziecko w wieku szkolnym.

0