Gru
16
2014

Wynagrodzenia

Jest to sprawa indywidualna każdej firmy i wiąże się zarówno z etapem jej rozwoju, jej kondycją, jak i perspektywami dalszego działania. Dotychczas, gdzie to było możliwe, preferowało się system wynagradzania akordowy, gdyż uważano że jest to najlepsza droga do osiągnięcia odpowiedniej wydajności. Jego odpowiednikiem dla agentów i akwizytorów był system prowizyjny. Obecnie coraz częściej odchodzi się od taśmy i tępego wykonywania jednego detalu. Tworzy się grupy produkcyjne zaangażowane w cały proces produkcji i wynagradzane prowizoryjnie. Dla stanowisk związanych z wszelką sprzedażą zarówno w handlu, jak i w działach handlowych firm wynagrodzenie powinno składać się z dwóch części – sumy stałej plus procentu od sprzedaży lub premii. Może być zresztą tylko procent od sprzedaży. Jeżeli występują w twojej firmie prace dorywcze, kilkudniowe, warto zrezygnować ze stałego zatrudnienia i zawrzeć umowę-zlecenie. Pamiętaj jednak, że nie może to być zatrudnienie o charakterze ciągłym. Przy zatrudnianiu nie przekraczającym 1S dni nie płacisz składki ubezpieczeniowej (ZUS). Przy zatrudnianiu dłuższym zobowiązany jesteś przesłać do ZUS odpowiedni formularz z wyszczególnionym stanem zatrudnienia w firmie

0
Gru
16
2014

Twoja firma a prawo

Rozpoczynając nowe przedsięwzięcie na własne ryzyko należy wziąć pod uwagę wiele prawnych wymogów, które należy bardzo szybko poznać. Są to: zasady wynagrodzeń, składki ZUS, płacenie podatków, ubezpieczenie firmy.

Trzeba również uwzględnić inne aspekty prawne niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej jak np. uzyskanie pozwolenia na budową, dostosowanie swojej działalności do wymogów Państwowej Inspekcji Handlowej (PIH) oraz Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (PISiPAR), znajomość przepisów dotyczących eksportu i importu produktów rolniczych i spożywczych, w tym zwłaszcza niezbędne świadectwa zdrowia i pochodzenia zwierząt (Zakład Higieny Weterynaryjnej), świadectwa fitosanitarne (Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin), świadectwa standaryzacyjne (Centralny Inspektorat StandaryzacjiCIS), świadectwa dopuszczające do obrotu towary importowane (Państwowa Inspekcja Sanitarnadawny Sanepid), zezwolenia indywidualne Ministra Rolnictwa na przywóz zwierząt i produktów rolniczych, posiadanie jednolitego dokumentu administracyjnego SAD przy eksporcie produktów, cla, opłaty wyrównawcze, podatek graniczny itp.

0
Gru
16
2014

Pozwolenie na budowę-analiza

Cedric rozpoczął budowę nowego zakładu fryzjerskiego w małym miasteczku i dowiedział się, że potrzebuje pozwolenia na budową. Zgromadził niezbędne dokumenty, pojechał do miejscowego urzędu, zapłacił 5$ i wrócił kłaść fundamenty. Dzień albo dwa później przyjechał inspektor budowlany aby przyjrzeć się budowie. Dobra nowina – nie zakwestionował stóp fundamentowych pod budynek, ponieważ były właściwe. Zła nowina – nie pozwolił na położenie fundamentu pod garaż, ponieważ nie było go w projekcie. Na szczęście na tym etapie budowy można było wstrzymać wykopy i załatwić niezbędne formalności prawno- budowlane, dzięki czemu Cedric uniknął nieprzyjemności, kary względnie kosztów rozbiórki.

WNIOSKI

  • Konieczne jest poznanie miejscowych praw i zarządzeń dotyczących działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. (Prawo budowlane)

  • W takich dziedzinach, w których nie zna się tych praw, przydatne są porady prawne.

  • Przepisy i zarządzenia dotyczą większości przedsiębiorstw i firm oraz określają ich prawa i obowiązki w procesie inwestycyjnym.

  • Lepiej wcześniej uzyskać potrzebne informacje niż uczyć się na błędach.

0
Gru
16
2014

Przepisy prawne do prowadzenia firmy

Wiele przepisów prawnych wprowadzono po to, by chronić interes społeczeństwa lub pewnych grup społecznych. Niektóre z nich dobrze ochraniają całą ludność, inne zaś nie dopuszczają do konkurencji między pewnymi grupami.

0
Gru
16
2014

Kredyt jest formą sprzedaży

Będąc przedsiębiorcą masz przewagę przy staraniu się o kredyt w postaci kapitału. Ilość zakupionego towaru, którego zapłata zależy od pierwszej sprzedaży i inne podobne sytuacje, zwiększają możliwości małej firmy na wzrost i rozwój w warunkach konkurencyjności. Zarządzając małą firmą i rozpoczynając działalność potrzebujesz nieco porad w zakresie kredytu. Na przykład 5 miesięcy po kryzysie opisanym w tym rozdziale Phil zamknął działającą przez rok firmę z wysokim procentem należności spłacanym przez farmerów, którzy sporządzali deklaracje podatku dochodowego na bazie gotówki. Phil spłacił szybko dostawcę i zaczął ubiegać się o wyższą linię kredytową, aby przygotować się do następnego okresu kredytowego, letnio-jesiennego. Kredyt jest formą sprzedaży korzystną dla wzrostu działalności, ale może też narazić firmę na straty. Ważne jest właściwe zarządzanie kredytem w instytucjach udzielających kredytu. Istnieją linie kredytowe i osoby badające kredyt, pomocne w kontrolowaniu ryzyka. Brak polityki kredytowej może natomiast okazać się najbardziej korzystny przy zakładaniu małej firmy. Wiele firm obecnie funkcjonuje na bazie gotówki, a wiele innych akceptuje „karty bankowe”, zostawiając decyzje kredytowe bankom.

0
Gru
16
2014

Rodzaje towarów

Trzeba też wziąć pod uwagę rodzaj towarów. Towary trwałe, zachowujące wysoką wartość, nawet jako używane, lepiej nadają się do sprzedaży kredytowej niż dobra konsumowane czy nie do odzysku. Na sprzedaż dóbr, które po użyciu są bezwartościowe, nie zechcesz więc zastosować kredytu. Ziarno czy pasza mogą być jednak sprzedane na kredyt, ponieważ żywy inwentarz może być przejęty. Polityka kredytowa powinna zastrzec sobie warunki sprzedaży, sposób dokonywania wpłat, długość umowy, opłaty, oprocentowanie oraz osobę decydującą o przedłużeniu kredytu. Ponadto umowy kredytowe powinny określać sposób egzekwowania kredytu i koszty w razie zerwania umowy. Może też zajść potrzeba sformułowania prawa odsprzedaży umowy osobie trzeciej wraz z jej warunkami. Doświadczenie w tej dziedzinie może podpowiedzieć warunki udzielenia, a także i odmowy kredytu. Firmy prowadzące karty kredytowe pobierają opłatę od 2 do 5 % każdej transakcji jako formę kosztu stosowania kredytu. W ramach tej umowy firma przeznacza część dochodów na sprzedaż kredytową w celu przeniesienia odpowiedzialności za rachunki i polepszanie przepływu gotówkowego. Jak wcześniej wspominaliśmy, kredyt może przynieść zyski z użycia nadwyżki gotówki. Jeśli firma może zainwestować dodatkowy kapitał, może to polepszyć dochody poprzez zwiększenie obrotów i oprocentowania za należności. W początkowym okresie działalności firmy trudno będzie ocenić wpływ stosowania kredytu na obrót brutto. W miarę rozwoju liczba osób zainteresowanych kredytem może umożliwić ci oszacowanie wzrostu obrotów przez przedłużenie kredytów.

0