Gru
16
2014

Wnioski z pierwszego okresu prowadzenia firmy

 •  Pracując w firmie państwowej możesz nie mieć wyboru co do miejsca pracy.

 • Wiele firm jest pozbawionych współczucia dla rodzin pracowników.

 • Interes firmy może różnić się od interesu osobistego.

 • Rodzinom, w których dwie osoby zarabiają, łatwiej jest zainwestować.

 • Należy dokładnie planować zarówno wydatki na życie rodzinne, jak

 1. przepływ gotówki w firmie.

 • Rodziny często zmuszone są do rezygnacji z wielu rzeczy na rzecz zakładanej firmy.

 • Stosunek pracowników do planowanych wymówień jest różny.

 • W olanowaniu realnych kosztów i przychodów potrzebne jest za\,oze doświadczenie.

 • Członkowstwo w klubach towarzyskich i stowarzyszeniach przysparza nowych znajomości w świecie biznesu.

 • Ludzie pracujący w biznesie powinni współpracować na rzecz lokalnych społeczności.

 • Krewni i znajomi stanowią pomoc i źródło informacji/poparcia.

 • Początkujący przedsiębiorca powinien być zainteresowany swą dziedziną działalności.

 • Konieczne jest poparcie i pomoc współmałżonka.

 • Planowany przepływ gotówki i wydatki powinny być realne i przemyślane.

 • Podstawą jest przestrzeganie lokalnych rozporządzeń.

 • W okresie początkowym ważne są również i takie decyzje jak:

 • wzór i wydruk papieru firmowego,

 • wybór systemu księgowania,

 • potrzebne licencje i pozwolenia,

 • założenie oddzielnego konta bankowego firmy.

0
Gru
16
2014

Zestawienie bilansowe: Sprawozdanie na dany dzień

Zapisz salda każdego z kont w kolejności: najpierw konta zasobów, a potem konta długów. Zauważ, że konta zasobów (aktywów) mają salda debetowe, a konta długów (pasywów) mają salda kredytowe. Sprawdź teraz obliczenia. Czy zasoby równe są długom? Odejmij sumę zapisów po stronie Ma kont aktywnych od sumy zapisów pó stronie Winien kont aktywnych. Następnie odejmij sumę zapisów po stronie Winien kont pasywnych od sumy zapisów po stronie Ma kont pasywnych. Czy saldo debetowe wszystkich zasobów (aktywów) równa się saldu (kredytowemu) wszstkich długów (pasywów)? Odpowiedź jest twierdząca w przypadku poprawnego wykonania czynności. Powinna ona być twierdząca niezależnie od tego kiedy wykonujemy bilans zasobów i długów dla wszystkich kont dziennika. Zestawienie bilansowe jest podstawowym sprawozdaniem tworzonym przez księgowych, uwzględniającym salda poszczególnych kont w Polsce. Zwykle zestawiają oni najpierw zasoby lub konta aktywów rozpoczynając od majątku trwałego, w skład którego wchodzą: rzeczowe składniki (grunty, budynki, budowle, maszyny, środki transportowe, wyposażenie), wartości niematerialne i prawne (koncesje, patenty, licencje itp.) oraz składniki finansowe (udziały w obcych przedsiębiorstwach, długoterminowe papiery wartościowe i udzielone długoterminowe pożyczki itp.). Następnie zestawia się majątek obrotowy, na który składają się: Zapasy (materiały do produkcji, produkcja nie zakończona, produkty gotowe, towary). Należności. Są to kwoty pieniężne należne jednostce gospodarczej od osób trzecich (prawnych i fizycznych) głównie z tytułu sprzedaży produktów gotowych, towarów, robót i usług. Należności występują zwykle wówczas, gdy moment sprzedaży nie pokrywa się z momentem otrzymania zapłaty. Krótkoterminowe papiery wartościowe. Zalicza się do nich papiery wartościowe, których termin zapłaty przypada w okresie do roku od daty na jaką jest sporządzone sprawozdanie bilansowe . Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Są to wydatki jednostki, które zaliczone będą do kosztów uzyskania przychodów w przyszłych okresach obrachunkowych. Wartość pieniężna każdego rodzaju zapasów stanowi koszt aktywów zakupionych i istniejących dotychczas jako pozycje inwentaryzacyjne.

0
Gru
16
2014

Księgowi

Ich domeną jest dokumentacja finansów firmy: sporządzanie rejestrów i sprawozdań To prowadzenie szczegółowych zapisków nazywa się rachunkowością Księgowi zakładają, że właściciel firmy oraz działalność handlowa tejże firmy to dwie odrębne sprawy. Generalnie rzecz biorąc zasada ta sprawdza się w biznesie. Rozważmy kim są księgowi? Są historykami finansowej działalności przedsiębiorstwa. Sporządzają dokumentację transakcji i wyników związanych z działalnością gospodarczą firmy. Osobiste transakcje i wyniki omówimy później. Teraz musimy zrozumieć istotę księgowości, ponieważ większość z nas będzie zmuszona się nią zająć jak tylko rozpocznie realizację swojego biznes-planu.

0
Gru
16
2014

BADANIE RYNKU

Aby odnieść sukces każdy menedżer powinien znaleźć odpowiedz na następujące istotne pytania

 • Kim są potencjalni klienci

 • Jakiego rodzaju to są osoby, jakie są ich nawyki, opinie, preferencje

 • Gdzie mieszkają?

 • Czego pragną

 • Co mogą kupić?

 • Co kupią

 • Czy moje produkty są oferowane w odpowiednim miejscu i czasie

 • Czy potencjalni nabywcy zapłacą ustaloną przeze mnie cenę?

 • Czy reklama przyciągnie klientów?

 • Kto stanowi moją konkurencję i jaki jest jego wolumen sprzedaży

 • Czy jestem w stanie konkurować?

 • Jakie długoletnie trendy będą miały wpływ na moją firmę?

 • W jaki sposób badania wpłyną na rozszerzenie produkcji i usług?

0
Gru
16
2014

Spółki

Spółki są zakładane przez wsnólników poprzez zawarcie umowy na piśmie, zwanej umową spółki. Pisemna umowa spółki powinna jasno precyzować następujące sprawy: cel zawiązania spółki, rodzaj planowanej działalności, nazwę i siedzibę spółki, obowiązki każdego ze wspólników, ilość czasu jaki każdy ze wspólników powinien poświęcić na pracę w firmie, czas trwania spółki – jeśli jest on ograniczony, wysokość kapitału założycielskiego, ilość i wysokość udziałów poszczególnych wspólników oraz czy wspólnik może mieć jeden, czy też większą ilość udziałów, podział zysków, okoliczności w jakich umowa może zostać rozwiązana oraz datę i miejsce zawarcia umowy. 

0
Gru
16
2014

Lokalizacja

Dość pieniędzy, jakie przed otwarciem punktów sprzedaży fast food ich właściciele wydają na badania dotyczące lokalizacji, może być zaskakująca – wiedzą oni, że miejsce może być kluczem do sukcesu lub porażki. Możesz skorzystać z ich doświadczenia. Stare porzekadło mówi, że gdy kupujesz nieruchomość, powinieneś rozważyć tylko trzy sprawy: lokalizację, lokalizację i lokalizację. Jeśli działalność twojego przedsięwzięcia zależeć będzie od klientów, którzy będą mogli do ciebie dotrzeć, należy znaleźć miejsce łatwo dostępne i dobrze widoczne. Jeśli będziesz oferował sprzedaż wysyłkową, czy też będziesz dostarczał towar do klienta, nie musisz tak bardzo martwić się lokalizacją. Jeśli szukasz budynku, który można by przystosować do twoich wymagań, zastanów się, ile powierzchni będziesz potrzebował teraz, za rok, czy za 10 lat. Pomyśl, czy niezbędny będzie salon pokazowy, czy też wystarczy pokój przeznaczony na biuro? Niestety, to właśnie lokalizacja jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na koszty. Możesz znaleźć się w takiej sytuacji, że na jakiś czas zmuszony będziesz do kompromisów. Jeśli tak się stanie, nie myśl, że w przyszłości zmiana lokalizacji będzie niemożliwa.

0
Lip
01
2011

Pomysł na biznes

W przypadku wielu odnoszących dzisiaj wielkie sukcesy firm, wszystko zaczęło się przede wszystkim od dobrego pomysłu. Wystarczy spojrzeć na takie firmy jak Google czy Facebook by zrozumieć, że pieniądze to nie zawsze jedyna droga do szybkiego przedarcia się na szczyt giełdowych notowań. Oczywiście obie te firmy posiadały coś niezwykle ważnego – nowoczesną technologię. Ale jej twórcami byli zwykli młodzi ludzie z bardzo niecodziennym podejściem do otaczających ich warunków. I to właśnie ta innowacyjność i gotowość do testowania oraz wdrażania w życie nowych pomysłów jest podstawą tworzenia dobrej firmy. Pomysłów oczywiście jest wiele i sporą część z nich można z dość dużym sukcesem po prostu skopiować i powielić na własnym gruncie. Do takich klasycznych pomysłów bez wątpienia zaliczyć można małą gastronomię, którą z powodzeniem można próbować otworzyć dosłownie w każdym zakamarku miasta. Niestety jak ze wszystkimi do znudzenia powtarzanymi rozwiązaniami, tak i z małą gastronomią nie można liczyć na wielkie zyski.

0
Mar
20
2011

Pieniądze mogą się mnożyć, wystarczy je właściwie ulokować

Pieniędzy nie warto trzymać w domu. Wiedzą o tym nawet najmłodsi. A dlaczego? Po pierwsze pieniądze trzymane w tak zwanej skarpecie nie są w domu bezpieczne. A po drugie, najważniejsze, wartość pieniądza spada. Najlepszym rozwiązaniem jest wpłacenie swoich oszczędności na lokatę, ulokowanie jej w bezpiecznym miejscu w banku. A dzięki temu nasze pieniądze będą bezpieczne, ale też dzięki oprocentowaniu możemy zarobić. Jeśli dobrze opracujemy plan oszczędzania i lokowania, może się okazać, że nasze oszczędności będą rosły. Odsetki mogą być spore, a pieniądze mogą zwyczajnie pracować na nas. Ale jeśli nie posiadamy sporej kwoty to nas nie dyskwalifikuje. Nawet niewielkie ilości pieniędzy dobrze ulokowane mogą przynieść zyski. Ale najważniejsze to mieć wiedze na temat oszczędzania. Musimy uczyć się oszczędzania, gdyż nie można wszystkich pieniędzy trwonić. Wiedza na temat finansów i ekonomii przydaje się każdemu. A oszczędzanie przez całe życie może dać nam sporą sumę na stare lata. Zatem warto oszczędzać.

0
Lut
09
2011

Jak pisać blogi?

Wiele osób dziś zajmuje się prowadzeniem bloga w internecie. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że można na nich zarabiać i generować zyski. Mało komu pisząc artykuły daje się odnieść sukces. Jeśli nie miało się żadnej styczności z tą dziedziną a chciałoby się zarabiać te pieniądze należy zapoznać się ze wszelkimi informacjami, które pozwolą nam zapoznać się z zarabianiem pieniędzy. Wiadome jest to, że nie każdy kto posiada takiego bloga prowadzi swój internetowy biznes. Jednak, aby taki biznes rozpocząć nie ma żadnych ograniczeń, miejsce jest dla wszystkich. Każdy z nas będzie przyciągać miliony czytelników. Jednak, aby osiągnąć sukces należy dobrze zapoznać się z tym jak budować blogowe imperium. Budowanie takiego imperium należy zacząć od wyboru wartościowej zawartości. Kolejnym ważnym elementem jest to, aby nie blogować samotnie. Następnie trzeba zastanowić się nad tym na czym konkretnie się znamy i co chcemy wiedzieć wchodząc do Internetu. Następnie należy określić tematykę bloga, który do nas należy.

0
Lut
07
2011

Budowanie firmy

Każdy człowiek chciałby, aby praca dawała mu nie tylko odpowiednie pieniądze, które pozwolą na życie w pełnym dostatku, ale także satysfakcję i poczucie dobrze wykonanej roboty. Aby jednak tak się stało, najpierw trzeba odpowiednio trafić i mieć szczęście na rozmowie kwalifikacyjnej. O to jednak coraz trudniej, a o dobre jedno miejsce pracy w fajniej firmie zazwyczaj bije się kilkanaście do kilkudziesięciu osób. A więc tylko nielicznym uda się pracować w przyjaznych warunkach. Coraz częściej jednak młodzi ludzie zdają się rozumieć, że najlepszym sposobem na robienie tego, co sprawia przyjemność, jest zbudowanie własnej firmy. Oczywiście w zależności od naszych chęci, może to być bardzo proste i przyjemne, lub niesamowicie wyzywające i ryzykowne. Bez wątpienia największym zaufaniem cieszą się takie branże, w których można w pojedynkę zacząć zarabiać. Bez kosztów utrzymania innych pracowników, z pracą gotową do wykonywania także w domu, można o wiele szybciej odnotowywać pierwsze istotne zyski.

0
Gru
16
2014

Wynagrodzenia

Jest to sprawa indywidualna każdej firmy i wiąże się zarówno z etapem jej rozwoju, jej kondycją, jak i perspektywami dalszego działania. Dotychczas, gdzie to było możliwe, preferowało się system wynagradzania akordowy, gdyż uważano że jest to najlepsza droga do osiągnięcia odpowiedniej wydajności. Jego odpowiednikiem dla agentów i akwizytorów był system prowizyjny. Obecnie coraz częściej odchodzi się od taśmy i tępego wykonywania jednego detalu. Tworzy się grupy produkcyjne zaangażowane w cały proces produkcji i wynagradzane prowizoryjnie. Dla stanowisk związanych z wszelką sprzedażą zarówno w handlu, jak i w działach handlowych firm wynagrodzenie powinno składać się z dwóch części – sumy stałej plus procentu od sprzedaży lub premii. Może być zresztą tylko procent od sprzedaży. Jeżeli występują w twojej firmie prace dorywcze, kilkudniowe, warto zrezygnować ze stałego zatrudnienia i zawrzeć umowę-zlecenie. Pamiętaj jednak, że nie może to być zatrudnienie o charakterze ciągłym. Przy zatrudnianiu nie przekraczającym 1S dni nie płacisz składki ubezpieczeniowej (ZUS). Przy zatrudnianiu dłuższym zobowiązany jesteś przesłać do ZUS odpowiedni formularz z wyszczególnionym stanem zatrudnienia w firmie

0
Gru
16
2014

Twoja firma a prawo

Rozpoczynając nowe przedsięwzięcie na własne ryzyko należy wziąć pod uwagę wiele prawnych wymogów, które należy bardzo szybko poznać. Są to: zasady wynagrodzeń, składki ZUS, płacenie podatków, ubezpieczenie firmy.

Trzeba również uwzględnić inne aspekty prawne niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej jak np. uzyskanie pozwolenia na budową, dostosowanie swojej działalności do wymogów Państwowej Inspekcji Handlowej (PIH) oraz Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (PISiPAR), znajomość przepisów dotyczących eksportu i importu produktów rolniczych i spożywczych, w tym zwłaszcza niezbędne świadectwa zdrowia i pochodzenia zwierząt (Zakład Higieny Weterynaryjnej), świadectwa fitosanitarne (Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin), świadectwa standaryzacyjne (Centralny Inspektorat StandaryzacjiCIS), świadectwa dopuszczające do obrotu towary importowane (Państwowa Inspekcja Sanitarnadawny Sanepid), zezwolenia indywidualne Ministra Rolnictwa na przywóz zwierząt i produktów rolniczych, posiadanie jednolitego dokumentu administracyjnego SAD przy eksporcie produktów, cla, opłaty wyrównawcze, podatek graniczny itp.

0
Gru
16
2014

Pozwolenie na budowę-analiza

Cedric rozpoczął budowę nowego zakładu fryzjerskiego w małym miasteczku i dowiedział się, że potrzebuje pozwolenia na budową. Zgromadził niezbędne dokumenty, pojechał do miejscowego urzędu, zapłacił 5$ i wrócił kłaść fundamenty. Dzień albo dwa później przyjechał inspektor budowlany aby przyjrzeć się budowie. Dobra nowina – nie zakwestionował stóp fundamentowych pod budynek, ponieważ były właściwe. Zła nowina – nie pozwolił na położenie fundamentu pod garaż, ponieważ nie było go w projekcie. Na szczęście na tym etapie budowy można było wstrzymać wykopy i załatwić niezbędne formalności prawno- budowlane, dzięki czemu Cedric uniknął nieprzyjemności, kary względnie kosztów rozbiórki.

WNIOSKI

 • Konieczne jest poznanie miejscowych praw i zarządzeń dotyczących działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. (Prawo budowlane)

 • W takich dziedzinach, w których nie zna się tych praw, przydatne są porady prawne.

 • Przepisy i zarządzenia dotyczą większości przedsiębiorstw i firm oraz określają ich prawa i obowiązki w procesie inwestycyjnym.

 • Lepiej wcześniej uzyskać potrzebne informacje niż uczyć się na błędach.

0
Gru
16
2014

Przepisy prawne do prowadzenia firmy

Wiele przepisów prawnych wprowadzono po to, by chronić interes społeczeństwa lub pewnych grup społecznych. Niektóre z nich dobrze ochraniają całą ludność, inne zaś nie dopuszczają do konkurencji między pewnymi grupami.

0
Gru
16
2014

Kredyt jest formą sprzedaży

Będąc przedsiębiorcą masz przewagę przy staraniu się o kredyt w postaci kapitału. Ilość zakupionego towaru, którego zapłata zależy od pierwszej sprzedaży i inne podobne sytuacje, zwiększają możliwości małej firmy na wzrost i rozwój w warunkach konkurencyjności. Zarządzając małą firmą i rozpoczynając działalność potrzebujesz nieco porad w zakresie kredytu. Na przykład 5 miesięcy po kryzysie opisanym w tym rozdziale Phil zamknął działającą przez rok firmę z wysokim procentem należności spłacanym przez farmerów, którzy sporządzali deklaracje podatku dochodowego na bazie gotówki. Phil spłacił szybko dostawcę i zaczął ubiegać się o wyższą linię kredytową, aby przygotować się do następnego okresu kredytowego, letnio-jesiennego. Kredyt jest formą sprzedaży korzystną dla wzrostu działalności, ale może też narazić firmę na straty. Ważne jest właściwe zarządzanie kredytem w instytucjach udzielających kredytu. Istnieją linie kredytowe i osoby badające kredyt, pomocne w kontrolowaniu ryzyka. Brak polityki kredytowej może natomiast okazać się najbardziej korzystny przy zakładaniu małej firmy. Wiele firm obecnie funkcjonuje na bazie gotówki, a wiele innych akceptuje „karty bankowe”, zostawiając decyzje kredytowe bankom.

0
Gru
16
2014

Rodzaje towarów

Trzeba też wziąć pod uwagę rodzaj towarów. Towary trwałe, zachowujące wysoką wartość, nawet jako używane, lepiej nadają się do sprzedaży kredytowej niż dobra konsumowane czy nie do odzysku. Na sprzedaż dóbr, które po użyciu są bezwartościowe, nie zechcesz więc zastosować kredytu. Ziarno czy pasza mogą być jednak sprzedane na kredyt, ponieważ żywy inwentarz może być przejęty. Polityka kredytowa powinna zastrzec sobie warunki sprzedaży, sposób dokonywania wpłat, długość umowy, opłaty, oprocentowanie oraz osobę decydującą o przedłużeniu kredytu. Ponadto umowy kredytowe powinny określać sposób egzekwowania kredytu i koszty w razie zerwania umowy. Może też zajść potrzeba sformułowania prawa odsprzedaży umowy osobie trzeciej wraz z jej warunkami. Doświadczenie w tej dziedzinie może podpowiedzieć warunki udzielenia, a także i odmowy kredytu. Firmy prowadzące karty kredytowe pobierają opłatę od 2 do 5 % każdej transakcji jako formę kosztu stosowania kredytu. W ramach tej umowy firma przeznacza część dochodów na sprzedaż kredytową w celu przeniesienia odpowiedzialności za rachunki i polepszanie przepływu gotówkowego. Jak wcześniej wspominaliśmy, kredyt może przynieść zyski z użycia nadwyżki gotówki. Jeśli firma może zainwestować dodatkowy kapitał, może to polepszyć dochody poprzez zwiększenie obrotów i oprocentowania za należności. W początkowym okresie działalności firmy trudno będzie ocenić wpływ stosowania kredytu na obrót brutto. W miarę rozwoju liczba osób zainteresowanych kredytem może umożliwić ci oszacowanie wzrostu obrotów przez przedłużenie kredytów.

0